Ühepereelamud EB (8 maja)

Asukoht/aadress: Trondalstoppen 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ja 25, Fredrikstad
Kasulik pind: 251 m².
Tellija: Trondalen Utvikling AS

Profab Houses teostas puitkonstruktsioonide staatilise analüüsi, valmistas tootmisjoonised ning tootis ja tarnis majakomplektid.