Vi produserer og monterer hus av trebindingsverk i store elementer.
Bruk av store elementer sikrer rask montasje av ferdighuset og gjør det mulig å få huset regntett i løpet av et par dager.

Vi produserer store elementer på fabrikken, hvor vi utfører dokumentert kvalitetskontroll. Gjennom produksjonsprosessen på fabrikk sikrer vi meget nøyaktig og teknisk korrekt utførelse av elementer og konstruksjoner.