Vi tillverkar och uppför prefabricerade hus av storelement med träregelstomme.
Tack vare användningen av storelement går det snabbt att uppföra det färdiga huset och få det vädertåligt på några dagar.

Vi tillverkar olika tillbehör till våra elementhus i fabriksförhållanden, där vi tillämpar dokumenterad kvalitetskontroll.
Genom den industriella tillverkningen säkrar vi en stor noggrannhet i element och konstruktioner samt ett tekniskt korrekt genomförande.