Vundamendil on suur tähtsus maja vastupidavusele ja elueale. Vundamendi projekteerimise ja ehitamise tellib klient kohalikult ehitusspetsialistilt. Erinevates riikides on vundamendi ehitamisele erinevad nõuded ja vundamendi ehitust koos pinnasetöödega võivad teostada ainult vastavat sertifikaati või luba omavad firmad. Vundamendi projekteerimiseks ja ehitamiseks peavad eelnevalt olema teada ehituskrundi maapinna geoloogia (pinnase koostis) ja vundamendi sügavus pinnases – kui majal on kelder, siis arvutatakse ümbritsevast pinnasest tulenevad horisontaalsed koormused vundamendile.

Maja kaalust, lumest ja tuulest tulenevad koormused ning gabariidid annab vundamendile meie projekteerija.

Tehaseliselt toodetud elementide kasutamine ehituses eeldab täpsust ning projektile vastavust nii elementidelt kui ka vundamendilt. Väikesed hälbed vundamendi mõõtudes, eriti vertikaalsuunas, mõjutavad elementide asendit ja montaaži täpsust. Montaažimeeskonnal on kohustus enne majaelementide montaaži kontrollida vundamendi vastavust joonistele ja valmistustolerantse. Kui vundamendi mõõdud ületavad joonistes ja normides etteantud tolerantse, ei tohi maja monteerimisega alustada.