Meie poolt tarnitav majakomplekt võimaldab püstitada staatiliselt kujupüsiva ning ilmastikukindla hoone, mis on toodetud ja paigaldatud vastavalt projekteerija koostatud tootmis- ja montaažijoonistele.

Lisaks võib tarnekomplekt sisaldada ka katuse kattematerjale ja vihmaveesüsteeme.

Siseuksi, treppe ja muid siseviimistluselemente me üldiselt ei tarni, kuna neid tooteid ei saa ehituplatsile saata koos muu majakomplektiga montaažitööde alguses. Eelmainitud tooteid tuleb ladustada kuivades, eelistatult ka köetud ruumides, mida reeglina ehitusplatsidel ei ole.

Majakomplekti kirjelduse koostame hinnapakkumise käigus. See on üks lepingu lisadest, mis on aluseks konstruktiivsele projekteerimisele.