Konstruktiivne projekteerimine algab peale müügilepingu sõlmimist.

Oleme jaganud projekteerimise kahte etappi:

Kooskõlastusjooniste koostamine, mille käigus paneb projekteerija arhitekti idee elementmaja süsteemi ning teeb tugevusarvutused. Kooskõlastusjoonistega alustamiseks piisab kliendilt saadud arhitektuursetest joonistest, mis on varustatud mõõtudega või on mõõtkavas.

Tootmis- ja paigaldusjooniste koostamine, mille tulemusena valmivad elementide tootejoonised tehasele ja majakomplekti paigaldusjoonised montaažimeeskonnale. Tootmis- ja paigaldusjoonistega alustamise eelduseks on kliendi poolt aktsepteeritud kooskõlastusjoonised.

Projekteerimisel lähtume Euroopa standarditest, võttes arvesse asukohariigi rahvuslikke standardeid ja norme.