Meil on väljakujunenud nõuded tootmis- ja montaažijoonistele, mis parimal viisil tagavad majakomplekti vigadeta valmistuse ja püstituse. Kui projekteerimise käigus mingil põhjusel muutuvad materjalid või tarindid, siis olemasolevat projekti kasutada ei saa ja joonistesse tuleb sisse viia vastavad muudatused.

Elementmaja tööjooniste maht ja tähtsus on märkimisväärselt suur. Reeglina on konstruktiivne projekteerimine teostatud meie enda konstruktorite või usaldusväärsete koostööprtnerite poolt. Kogu projekteerimise protsessi koordineerib ja kontrollib meie projektijuht.