Kooskõlastusjoonised
Esimeses etapis koostab meie projekteerija kooskõlastusjoonised. Kooskõlastusjoonistega fikseeritakse maja mõõdud, kõrgused ning kõik olulised sõlmed, millest osad – akna-, nurga- ja räästasõlmed – mõjutavad ka maja visuaalset poolt. Kooskõlastusjoonised sisaldavad ka koormusskeeme vundamendile ning vundamendi gabariite. Kooskõlastusjoonised esitame kliendile läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks. Kui klient soovib joonistesse muudatusi sisse viia, siis need tehakse enne jooniste allkirjastamist kliendi poolt. Kooskõlastusjooniste läbivaatamine on etapp, kus klient või tema pädev esindaja on kohustatud kontrollima projektdokumentatsioonis esitatud andmete vastavust riigis kehtivatele normidele. Kliendi kaasamine projekti koostamise protsessi on oluline abinõu vigade vältimiseks hilisema projekteerimise, tootmise ja paigaldamise käigus.

Kooskõlastusjooniste kliendipoolse allkirjastamise järel algab projekteerimise teine etapp, mille käigus koostame tootmis- ja paigaldusjoonised. Kui tootmis- ja paigaldusjooniste koostamise etapis soovib klient teha muudatusi kooskõlastusjoonistes, siis tuleb arvestada ümberprojekteerimisest tuleneva aja ja raha kuluga.

Tootmis- ja paigaldusjoonised
Teises etapis koostame tootmisjoonised, mis sisaldavad kõikide hoone elementide jooniseid ning iga elemendi koostamiseks vajalike materjalide spetsifikatsioone.
Detailne tootmisjoonis, kus on näidatud kõik elemendis kasutatud materjalide kihid ning kihtide asukohad, garanteerib elemendi konstruktsiooni õigsuse ning elemendi korrektsed mõõdud. Lisaks tagab tootmisjooniste kasutamine kvaliteedijuhtimise dokumenteeritud jälgitavuse.
Tootmisjoonised saadamee otse tehasele ning nendega klient reeglina kokku ei puutu.

Elementmaja paigaldusjoonistel on näidatud elementide montaaži järjekord ja asukoht ning nende nõuetekohane kinnitus vundamendile ja omavahel. Paigaldusjoonised sisaldavad ka detailijooniseid, milliste täpne järgmine kindlustab elementmaja välisilme vastavuse arhitektuursetele ning kooskõlastusjoonistele.
Paigaldusjoonised anname nii kliendile kui ka paigaldusmeeskonnale.