Puitkonstruktsioonide projekteerimise aluseks on Eurocode 5 normid, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus ja millest lähtuvad ka mitteliitunud riigid. Eurocode 1 ja 2 normide alusel tehakse lume- ja tuulekoormustest tulenevad arvutused. Lisaks sellele arvestame rahvuslike normidega. Lepingu sõlmimise käigus täpsustab meie müügijuht kliendi või tema pädeva esindajaga konkreetse maja ning selle asukohaga seotud nõudmised ja normid, millega projekteerija arvestab staatika arvutuste tegemisel.

Jooniseid, mille puhul on algselt arvesse võetud teatud asukoha lume- ja tuulekoormusi, ei saa kasutada muus osas identse elamu tootmiseks, kui selle paiga koormused erinevad originaalis projekteeritud maja omadest.