Majakomplekti hinna kalkuleerimise aluseks on kliendi poolt esitatud arhitektuursed joonised. Eelduseks on, et joonised oleksid mõõtkavas või peale märgitud mõõtudega. Hinna kalkuleerimiseks jagame maja konstruktiivseteks elementideks ning koostame kõikide oluliste konstruktsiooniosade ehk majakomplekti kirjelduse. Akende, välis- ja rõduuste kohta koostame spetsifikatsioonid, kus on näidatud avatäite mõõdud, avanemised ning tehnilised nõuded. Hinnakalkulatsioon on detailne ja selle alusel koostame kliendile hinnapakkumise, mis põhineb tema poolt esitatud arhitektuursetele joonistele.

Kuna majad on väga erineva arhitektuurse ja konstruktiivse lahendusega (konstruktiivne lahendus sõltub nii maja arhitektuurist kui ka krundi asukohast tulenevatest lume- ja tuulekoormustest), siis ei saa välja tuua keskmist hinda 1 m² kohta.

Hinnapakkumise koostamisele kulub üks kuni kaks nädalat, sõltuvalt maja keerukusest ja hinnapäringute üldisest mahust.