Lepingu sõlmimise käigus räägitakse maksetingimused alati läbi, kuid reeglina rakendame alljärgnevaid:

1. Ettemaks on ca 20% kuni 30% lepingu summast, mis sisaldab kooskõlastus-, tootmis- ja paigaldusjooniseid ning pika tellimisajaga komplekteeritavaid tooteid (aknad, välisuksed, teraskonstruktsioonid, liimpuit jne). Kliendi soovil väljastab majatehase pank kliendile ettemaksu garantii.

2. Makse kauba eest tasutakse kliendi poolt 7 päeva peale kauba tarnimist kliendile (näiteks INCOTERMS 2010 tarneklausel DAP alusel). See makse on ca 50% lepingu maksumusest.

3. Makse maja püstituse eest tasutakse kliendi poolt 7 päeva peale maja püstituse lõpetamist ja tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamist.

Teine ja kolmas makse tagatakse kliendi panga poolt välja antava maksegarantiiga.