Elementmajade projekteerimine, tootmine ja püstitamine on reglementeeritud normidega ning kasutatavad materjalid ja ehituskomponendid omavad vastavussertifikaate.

Dokumenteerime kogu protsessi alates hinnapakkumisest kuni montaažitööde üleandmiseni. Toode määratletakse võimalikult täpselt lepingu lisadega. Lepingu lisadeks on kliendi poolt antud arhitektuursed joonised, meie poolt hinnapakkumise käigus koostatud detailne majakomplekti kirjeldus, millele lisame projekteerimiseks vajaliku informatsiooni, akende ja välisuste spetsifikatsioonid ja elamu värvikaardi. Lepingu lisad on kooskõlastusjooniste koostamise aluseks.

Kõikide vastutusrikaste etappide teostajad on vastavalt koolitatud ja/või sertifitseeritud ning omavad eelnevat töökogemust.

Oleme ettevõttes rakendanud kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001 põhimõtteid.

Ettevõtte eesmärk on 2017.a jooksul saada ETA (Euroopa Tehniline Tunnustus ehk European Technical Approval) vastavussertifikaat.