Maja püstitamine toimub kliendi või tema poolt värvatud esindaja järelevalve all.

Maja paigaldusmeeskond peab ehituspäevikut, kuhu nad igapäevaselt teevad sissekandeid tehtud tööde kohta. Töö lõpetamisel koostatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, kuhu puuduste korral märgitakse vaegtööd. Oluliste puuduste korral klient ei allkirjasta tööde üleandmise-vastuvõtmise akti, vaid lepitakse kokku vigade kõrvaldamise tähtaeg.

Kogu protsess on dokumenteeritud ja jälgitav. Kliendipoolsel ehituse järelevalve teostajal on samuti kohustus fikseerida olulised etapid ning puuduste korral teavitada viivitamatult paigaldusmeeskonda. Suuremate probleemide korral tuleb teavitada otse meid ehk lepingupartnerit.