Meie tootmisprotsessi eesmärgiks on kliendi rahuolu tagamine. Kõik meie toodetes kasutatavad materjalid on sertifitseeritud ning vastavad tellijapoolsel asukohamaal kehtivatele nõuetele ja normidele. Kasutatame ainult tugevussorteeritud ja CE-märgistatud puitmaterjali.
Kõik meie töötajad järgivad tootmisprotsessile esitatavaid kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.

Tootmisprotsessis rakendame dokumenteeritud jälgimissüsteemi, mis võimaldab täpselt jälgida materjalide liikumist laost tootmisse ja tootmisest valmistoodangu lattu. Iga tööetapi teostaja vastutab oma töö kvaliteedi eest ning tõendab seda allkirjaga.

Toodete ehk majakomplektide identifitseerimine konkreetse lepingu numbri ja nimetusega, mis antakse tootele juba lepingu sõlmimisel, tagab selle jälgitavuse kogu protsessi jooksul ning garanteerib, et klient saab lepinguga kokkulepitud majakomplekti.

Majakomplekti kuuluvad elemendid pakendatakse ilmastikukindlalt nende tüüpide ning suuruste järgi nii, et tekiksid stabiilsed pakendid. Nii elementide kui ka tarnekomplekti kuuluvate materjalide pakendid varustatakse pakkelehega, millel on kirjas lepingu number, majakomplekti nimetus ning pakendi sisu.

Kogu lähetatava kauba kohta koostatakse saatelehed, kus on kirjas info müüdud toodete ja materjalide kohta. Selle alusel on ehitusobjektil kerge kontrollida saabunud kauba vastavust tarnelepingule.