Lepingu sõlmimise käigus räägitakse maksetingimused alati läbi, kuid reeglina rakendame alljärgnevaid:

1. Ettemaks on 30% lepingu summast, mis sisaldab kooskõlastus-, tootmis- ja paigaldusjooniseid ning pika tellimisajaga komplekteeritavaid tooteid (aknad, välisuksed, teraskonstruktsioonid, liimpuit jne). Kliendi soovil väljastab majatehase pank kliendile ettemaksu garantii.

2. Kliendi tasub kauba eest 7 päeva jooksul peale kauba tarnimist (näiteks INCOTERMS 2010 tarneklausel DAP alusel). See makse on 70% majakomplekti maksumusest.

3. Kliendi tasub maja püstituse eest 7 päeva jooksul peale maja püstituse lõpetamist ja tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamist.

Teine ja kolmas makse tagatakse kliendi panga poolt välja antava maksegarantiiga.