Ogaplaatfermidest katuse ehitamine on võrreldes sarikatest katuse ehitamisega oluliselt kiirem, kuid seab teatud piiranguid – ei saa ehitada avatud kõrgeid ruume. Samas on ferme kasutades võimalik ehitada katus suurte tugedevaheliste sillete puhul.
Ferme paigaldades tuleb kõigepealt tagada monteeritud detailide omavahelised ühendused ja katuse kandekonstruktsioonide terviklik jäikus. Selleks paigaldatakse fermidele tuulesidemed.
Fermidele paigaldatavad materjalid erinevad olenevalt katusekattest – kivi, plekk või rullmaterjal. Katuse soojustus, aurutõkkekile ja laeroov paigaldatakse fermide alumise vöö ehk lae tasapinda. Erandiks on soojustatud pööningukorrusega hooned, kus ferm moodustab nii pööningukorruse põranda kui ka katuse.
Ogaplaatferme toodab meie sõsarettevõte OÜ Rebruk GH.