Tehases valmistatud katuseelemendid koosnevad katuse sarikatest (enamasti liitsarikatest), isolatsioonimaterjalist, katuse aluskattest, ventilatsiooni distantsliistust, aurutõkkekilest ning elemendi jäikuse tagamiseks vajalikust puitlaast- või OSB plaadist. Olenevalt katusekattest – kivi, plekk või rullmaterjal – on katuseelementide pealmise osa konstruktiivsed lahendused erinevad.

Katusesarikad arvutatakse kandevõimele ja läbivajumisele. Katusesarika valik sõltub sildeava suurusest katuse harjatala /kandva siseseina ja välisseina vahel. Katusesarikana kasutame täispuitu, täispuidust ogaplaatidega ühendatud liittalasid, I-talasid, liimpuitu või Kertopuud. Enamlevinud on liitsarikate kasutamine katuseelementides.

Tehases toodetud katuseelementide maksimaalne laius on 2,4 m ja pikkus 12 m. Elementide maksimumõõdud on peamiselt määratletud transpordivahenditest tulenevate piirangutega, kuid arvestada tuleb ka tööohutusega nii tehases kui ehitusplatsil.