Lamekatustes kasutatakse ogaplaatidega ühendatud täispuidust liittalasid või mõnda muud talatüüpi – I tala, liimpuit- või Kerto tala, mõnikord ka paralleelvöödega ogaplaatferme. Talastiku valik sõltub sillete suurusest ja katusele tulevatest koormustest. Lamekatuse element on tehases selliselt ette valmistatud, et ehitusobjektil on vaja ainult elemendid monteerida ning nende vahelised liitekohad kinni ehitada.

Lamekatuste puhul tuleb silmas pidada, et katusele sadavast lumest tekkiv koormus on arvesse võetud ja lume sulamisest ning vihmast tekkivad veehulgad oleks katuselt ära juhitud. Lamekatuse elemendid projekteeritakse ja toodetakse minimaalsete vajalike kalletega vee ärajuhtimiseks katuselt.

Lamekatusele kavandatakse sageli ka katuseterrass, mis esitab konstruktsioonile lisanõudeid – inimestest tulenev koormus, katusekatte tallamiskindlus, lisakihtide (terrassi põrandaelemendid) ja katuseterrassi piirete vajadus ning eelnimetatud tarindite ohutu kinnitamise nõuded.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust lamekatuse kohta.

katus lame