Rõduelemendid võivad olla vettpidavad või vett läbilaskvad. Enamlevinud on esimene tüüp, sest rõdu all on tavaliselt terrass või alumise korruse rõdu.

Rõdu kandvateks elementideks on postid ja talad, mille valik sõltub sildeava suurusest ja arhitektuursest lahendusest. Rõdudele esitatakse kandevõime ja läbivajumise nõuded. Arvestada tuleb ka lumekoormusi.

Rõdud varustatakse alati piiretega. Piirete valik on suur – puidust, terasest, roostevabast terasest ja nende kombinatsioonid klaasidega, metallvõrede või -võrkudega.