Vettpidavate rõdude põrandad ehitatakse kahest elemendist – kandvaks elemendiks on põrandataladest, nendele kinnitatud laudisest või ehitusplaadist ja bituumenrullmaterjalist koosnev element. Sellele paigaldatakse element, mis koosneb immutatud põrandalaudisest ja neid ühendatavatest sügavimmutatud puitroovidest. Vee äravalgumiseks bituumenrullmaterjali kihilt on alumise elemendi põrandatalad ja ülemise elemendi puitroovid kiilukujuliselt lõigatud nii, et rõdu põrandapind on horisontaalne.
Lisatud joonised esitavad kahte võimalikest vettpidava rõduelementide lahendustest.

rõdu PLP

rõdu täispunn