Mittekandvad siseseinad on ruume eraldavad seinad, mis on isekandvad ehk need ei ole kavandatud vertikaalsete koormuste vastuvõtmiseks.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust mittekandva siseseina kohta.

SS 1