Korterite sisesed vahelaed täidetakse tavaliselt vaid 100 mm paksuse klaasvilla kihiga, mis summutab mõnevõrra nii läbi õhu liikuvat heli kui ka sammumüra, kuna korteri sisestele vahelagedele ei kehti rangelt normitud heli- ja tulekindluse nõudeid. Samas, kui klient soovib, võib vahelae täita isolatsioonimaterjaliga kogu talade kõrguse ulatuses, et saavutada paremat heliisolatsiooni. Kogu vahelae tala kõrguses täidetakse vahelaed isolatsioonimaterjaliga ka välisseina perimeetril, et tagada piisav soojusisolatsioon.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust korterisisese vahelae kohta.

VL korteri sisene