Korterite vahelisetele vahelagedele kehtivad nii heli- kui ka tulekindluse nõuded. Tule- ja läbi õhu liikuva helikindlust on puitvahelagedes lihtne saavutada. Sammumüra summutamiseks saavutatakse parimad tulemused, kui jäigad ja massiivsed kihid vahelae põrandal vahelduvad kergete amortiseeruvate kihtidega.
Korterite vahelistele vahelagedele tarnime spetsiaalsed akustilised roovid, mille külge monteeritakse ehitusplatsil heli- ja tulekindluse saavutamiseks kahekordne plaadistus.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust korterite vahelise vahelae kohta.

VL korterite vaheline