Kõik välisseinaelemendid on soojustatud ning elementidele on naelutatud krunditud ja üks kord värvitud puitvälisvooder. Kui klient ei soovi välislaudisega viimistletud maja, tarnime välisseina konkreetse viimistlusmaterjali (krohv, voodrikivi vms) jaoks sobiva lahendusega. Aknad monteerime välisseina elementidesse tehases. Vaid väga suured aknad ja rõdu- ning välisuksed tarnime eraldi. Need paigaldatakse peale hoone põhimontaaži lõpetamist.

Seinapaneelide karkass valmistatakse sorteerimisklassile C18 – C24 (EN 518) vastavast kalibreeritud puidust niiskusega 15±3%. Välisseina karkassi valik sõltub hoone tüübist, soojusisolatsiooni nõuetest sihtriigis ning vertikaalsetest koormustest, mida sein vastu võtma peab. Üldiselt on välisseina põhikarkasside paksused 145 – 245 mm, millele lisandub 45 mm paksune lisakakrass. Kõige levinum välisseina karkass on 195 + 45 mm, seega on sellises seinas 250 mm mineraalvilla.
Kasutame oma välisseinte siseruumi pool 45 x 45 mm lisakarkassi, mis täidetakse isolatsioonimaterjaliga ning mis võimaldab elektri kõride ja karbikute paigaldamist välisseinaelementidesse aurutõkke kilet vigastamata. See on väga oluline elamu õhutiheduse tagamiseks.

Transpordivahenditest ning tehase ja ehitusplatsi tööohutuse tagamisest tulenevatest piirangutest lähtudes on seinaelementide maksimaalseks pikkuseks 9 m ja kõrguseks 2,85 m.

Välisseinte soojajuhtivusarvude tabel

Soojustus mm U-väärtus
kui Λ= 0,037
U-väärtus
kui Λ = 0,033
200  0,20  0,19
250  0,17  0,16
300  0,14  0,13