Puitmajade vooderadamine kivivoodriga ühendab kahte positiivset aspekti – heade soojustehniliste omadustega puitkarkass-sein kaetakse kivivoodriga, mis annab hoonele väärtusliku ning pikaealise katte. Kivivoodri ladumist saab alustada peale põhimontaaži – kõik seinaelemendid, vahelaed ja katusekonstruktsioonid on paigaldatud ja kinnitatud. Kivivoodri puhul tuleb arvestada lisakoormusega vundamendile ning vajaliku kivivoodri toetuspinnaga vundamendil. Kivivoodrina võib kasutada erinevaid kive – silikaat-, keraamilisi- või looduskive. Kivivoodri ladumisel tuleb silmas pidada, et kivi ja puitelemendi vahele oleks jäetud korralikku õhutust tagav ventileeriv vahe. Samuti on oluline kivivoodri ankurdamine puitseina külge.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust kivivoodriga välisseina kohta.

VS kivi