Tingituna arhitektuursetest kaalutlustest või piirkonnas väljakujunenud ehitustraditsioonidest, soovitakse välisseinu sageli ka krohvida. Välisseinte krohvitöödega saab alustada kohe, kui on lõpetatud maja põhimontaaž – kõik seinaelemendid, vahelaed ja katusekonstruktsioonid on paigaldatud ja kinnitatud ning maja on muudetud ilmastikukindlaks. Seejärel paigaldatakse tehases eelmonteeritud vertikaalsetele roovidele krohvialune tsementplaat ning hoone krohvitakse vastavalt kasutatavate materjalide paigaldusjuhistele.
Lisatud joonis esitab välisseina põhimõttelist lahendust ventileeritava krohvisüsteemiga.

VS krohv