Välisseinad võib katta nii horisontaalse kui ka vertikaalse laudisega ning vertikaalse liist- või kastlaudisega. Laudisega kaetud välisseinad on kõrge valmidustasemega elemendid, sest ka akende ja välisuste puitpaled ning veeplekid paigaldame tehases. Peale seinaelementide montaaži ehitusplatsil jääb teha vaid elementidevaheliste jätku- ja nurgaühenduste kinniehitamine ning puuduva laudise paigaldamine nimetatud kohtadesse.
Lisatud joonis esitab põhimõttelist lahendust horisontaalse laudisega välisseinast.

VS puit