Ettevõttes rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteemi kaudu tagame, et maja elemendid toodetakse vastavalt projektdokumentatsioonile. Samas on kliendil alati võimalus nõuda tehaselt informatsiooni nii projekteerimise kui ka tootmisprotsessi kohta ja soovi korral külastada tehast ning vaadelda kohapeal tootmisprotsessi käiku.

Reklamatsioonide lahendamine

Klient või tema poolt volitatud isik esitab projekti- või müügijuhile puuduse kohta kirjaliku reklamatsiooni, mis on varustatud fotodega puudusest. Kui puudus on tekkinud meie või meie alltöövõtja vea tõttu, lahendatakse see nii kiiresti kui võimalik. Maksimaalne aeg suuremahulise reklamatsiooni lahendamiseks on kuni 2 kuud.

Garantii

Anname oma tootele 5-aastase nimigarantii. Omakorda annavad akende ja uste tootjad oma toodetele kuni 5-aastase kvaliteedigarantii.