Elektriker- og VVS-arbeider utføres av entreprenører som har spesialisert seg i dette. Elektriker- og VVS-arbeider kan bare utføres bare av sertifiserte selskap med tidligere arbeidserfaring og kvalifisert personell.

Strøm

Vann og avløp

Oppvarming og ventilasjon