Man kan begynne med innvendige finish-arbeider etter avslutning av elektriker- og VVS-arbeider og etter at konstruksjonene blir platekledd. Innvendig finish er ikke knyttet til husets konstruksjoner og begynner flere uker etter avslutning av husets montasjearbeider. Før man begynner med innvendige finish-arbeider skal man sikre seg at det er oppnådd korrekt innvendig temperatur og luftfuktighet i rommene i henhold til normene for utførelse av slike arbeider. For å sikre dette er det hensiktsmessig å fjerne fukt fra bygget så snart huset er montert regntett. Selv om den største kilden til fukt er betongdekker, fører man også store mengder fukt i rommet under innvendige finish-arbeider. Årsaken til dette er først og fremst at man bruker vannbasert sparkel og maling.