Konstruktiv prosjektering starter etter inngåelse av salgskontrakten.

Vi har delt prosjekteringen i to faser:

Utarbeidelse av godkjenningstegninger, hvor bygningskonstruktør setter arkitektens idé i elementhusets system og utfører styrkeberegninger. For å starte med godkjenningstegninger holder det med arkitekttegninger mottatt fra kunden som er målsatt eller i målestokk.

Elementtegninger for fabrikkproduksjonen og montasjetegninger av elementhussettet for montasjeteamet utarbeides deretter som et resultat av dette. Forutsetningen for å starte med produksjons- og montasjetegninger er kundens aksept av godkjenningstegninger.

Ved prosjektering tar vi utgangspunkt i europeiske standarder, samt tar hensyn til landets nasjonale standarder og normer.