Vi har utarbeidet krav til produksjons- og montasjetegninger som på best mulig måte sikrer feilfri produksjon og montasje av ferdighussett. Hvis materialer eller konstruksjoner av en eller annen grunn endres under prosjekteringen, kan man ikke bruke eksisterende prosjektert materiale uten at endringene er hensyntatt.

Arbeidstegninger for ferdighus er svært omfattende, og svært viktige for det endelige resultatet. Som regel er det våre egne prosjektansvarlige eller pålitelige samarbeidspartnere som prosjekterer konstruksjonene. Vår prosjektleder koordinerer og kontrollerer hele prosjekteringsprosessen.