Trekonstruksjoner prosjekteres i henhold til normene i Eurokode 5 som gjelder i hele Den europeiske union, og som også de landene som ikke er EU-medlemmer tar utgangspunkt i. Beregningene som følger fra snø- og vindlaster beregnes i henhold til normene i Eurokode 1 og 2. I tillegg til det tar vi hensyn til lokale, nasjonale normer. Under kontraktsinngåelsen presiserer vår salgsleder til kunden eller hans/hennes kompetente representant kravene og normene knyttet til det aktuelle huset, og dets beliggenhet og bygningskonstruktør tar hensyn til disse ved statiske beregninger.

Allerede eksisterende prosjektert materiale kan ikke brukes til produksjon av et identisk hus dersom snø- og vindlaster er forskjellige fra lastene huset tidligere er prosjektert etter.