Gulv på tette balkonger bygges av to elementer – bærende element består av gulvbjelker, bord eller plate festet på disse og asfalttekking. På dette elementet monteres et element som består av impregnerte gulvbord og dypimpregnerte lekter som fester bordene sammen. For at vannet skal renne bort fra asfalttekkingen er gulvbjelkene i det nederste elementet og trelektere på det øverste elementet med fall slik at balkonggulvet blir horisontalt.
De vedlagte tegningene viser to mulige løsninger for tett balkongelement.

rõdu täispunn_NO rõdu PLP_NO