Det skilles mellom etasjeskiller innen en og samme boenhet og etasjeskiller mellom to boenheter. Avhengig av arkitekturen leverer vi etasjeskiller både som materialer og elementer. Som regel kan boligens etasjeskille prosjekteres med elementer. Et unntak er boliger med loft der undergurten på takstoler utgjør etasjeskille.

Etasjeskiller beregnes etter krav for bæreevne, nedbøyning og vibrasjon. Den bærende delen av etasjeskille er bjelker som velges ut i fra åpningens størrelse. Man kan bruke heltre, sammensatte bjelker festet med spikerplater, I-bjelker, limtre eller Kerto. I etasjeskiller med store åpninger brukes limtre- og/eller ståldragere for å ta imot og overføre laster, som igjen har opplegg på vegger og søyler.

Det øverste laget av et etasjeskille er fuktbestandig sponplate eller OSB-plate og på denne kan man på byggeplassen montere alle nødvendige lag av parkett eller fliser, avhengig av rommets bruk.
Under etasjeskilleelement eller i himlingen leverer vi lekter og gipsplater eller trekledning som monteres på byggeplassen etter avslutning av elektriker- og VVS-arbeider.

Den maksimale bredden på prefabrikerte etasjeskilleelementer er 2,4 m og den maksimale lengden er 9 m. Det er hovedsakelig begrensningene på transportmidler som avgjør elementenes maksimale mål, men man må også ta hensyn til sikkerhet både på fabrikken og på byggeplassen.