Siden det ikke finnes strenge lyd- og brannkrav for etasjeskiller innen samme boenhet isoleres vanligvis disse bare med 100 mm glassull, som reduserer noe både på luftlyd og trinnlyd. Dersom kunden ønsker det kan etasjeskillet fylles med isolasjon i hele bjelkelagets høyde for å oppnå bedre lydisolasjon. Etasjeskillene fylles også i hele bjelkelagets høyde i randsonen ved ytterveggen for å sikre tilstrekkelig varmeisolasjon.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for etasjeskille innen en og samme boenhet.

VL korteri sisene_NO