Det gjelder både lyd- og brannkrav for etasjeskille mellom to boenheter. Det er lett å oppnå brann- og luftlydsikkerhet i bjelkelag av tre. Man oppnår best resultat ved demping av trinnlyd når stive og massive lag på gulv veksles med lette og lyddempende lag.
For etasjeskille mellom to boenheter leverer vi lydprofiler for himlinger og på disse monteres to lag med plater på byggeplassen for å oppnå lyd- og brannsikkerhet.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for etasjeskille mellom to boenheter.

VL korterite vaheline_NO