Takelementene produsert på fabrikken består av sperrer (stort sett sammensatte sperrer), isolasjon, takunderlag, sløyfer, dampsperre og sponplate eller OSB-plate som er nødvendig for å gi elementene stivhet. Avhengig av taktekke – stein, takplater eller materialer på rull – er de øverste konstruksjonene til et takelement forskjellige.

Taksperrer beregnes i forhold til bæreevne og nedbøyning. Valg av taksperrer er avhengig av størrelsen på åpningen mellom mønedrageren / bærende innervegg og yttervegg. For taksperrer bruker vi heltre, heltrebjelker sammensatt med spikerplater, I-bjelker, limtre eller Kerto. Bruk av sammensatte sperrer er mest utbredt i takelementer.

Den maksimale bredden på prefabrikerte takelementer er 2,4 m og den maksimale lengden er 12 m. Det er hovedsakelig begrensningene på transportmidler som avgjør elementenes maksimale mål, men man må også ta hensyn til sikkerhet både på fabrikken og på byggeplassen.