Bygging av tak av takstoler med spikerplater er betydelig raskere sammenlignet med bygging med sperrer, men har visse begrensninger – man kan ikke bygge høye åpne rom. Samtidig er det ved bruk av takstoler mulig å bygge tak med store åpninger mellom støttepunkter.
Ved montasje av takstoler skal man først sikre at de monterte detaljene festes til hverandre og helhetlig stivhet av takkonstruksjonen oppnås. For dette monteres det bånd på takstoler.
Materialer som monteres på takstolene er forskjellige avhengig av taktekke – takstein, takplater eller takmateriale på rull. Takisolasjon, dampsperre og himlingslekter monteres på takstolenes undergurt eller i himlingen. Et unntak er bygg med isolert loftsetasje der takstolen utgjør både loftsetasjens gulv og tak.
Det er vårt søsterselskap OÜ Rebruk GH som produserer takstoler med spikerplater.