Terrassene produseres av dypimpregnert trevirke. Terrasseelementene består av terrassebord og lekter som fester disse sammen. For terrassens grunnmur (oppleggspunkter) bruker man to hovedløsninger – tett plasserte betongsøyler eller -dragere, som terrasseelementene monteres på eller betongsøyler med større avstand som dypimpregnerte tredragere og terrasseelementer monteres på. Terrassene leveres som regel ikke vanntette og regnvann renner ned til grunnen mellom terrassebordene.

Rekkverk monteres på terrassen hvis arkitekttegninger tilsier det eller hvis rekkverk er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker – terrassen er høyere enn 0,5 m fra omkringliggende terreng.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for terrasseelement.

terrass_NO