Det å kle trehus med steinkledning har to positive sider – bindingsverksvegg med gode isolasjonsegenskap dekkes med steinkledning som gir bygget et verdifullt utseende og langvarig beskyttelse. Legging av steinkledning kan påbegynnes etter hovedmontasjen når alle veggelementer, bjelkelag og takkonstruksjoner er montert og festet. I tilfelle steinkledning må man ta hensyn til tilleggslast på grunnmuren og nødvendig oppleggsflate for steinkledning på grunnmuren. Som steinkledning kan man bruke forskjellige typer stein – silikat-, keramikk- og naturstein. Ved legging av steinkledning må man sjekke at det blir en ordentlig luftespalte for ventilering mellom stein og treelement. Også steinkledningens forankring til treveggen er viktig.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for yttervegg med steinkledning.

VS kivi_NO