Ytterveggene kan kles både med horisontal og vertikal kledning, samt vertikal lektkledning eller rektangulær kledning. Yttervegger med påmontert ytterkledning er elementer med høy ferdighetsgrad siden vi da også monterer utvendige utforinger av tre for vinduer og ytterdører på fabrikken. Etter montasje av veggelementer på byggeplassen gjenstår montasje av skjøter mellom elementer og hjørner, samt montasje av manglende ytterkledning i de nevnte områdene.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for yttervegg med horisontal kledning.

VS puit_NO