Aksjene til aksjeselskapet Profab Houses er fordelt som følger:
Rebruk AS (40 %)
OÜ Arbor (25 %)
IK Construction OÜ (25 %)
Quicksand OÜ (10 %)

Aksjeselskapet Rebruk eies av det norske selskapet Roar Paulsrud AS. To av selskapene i Roar Paulsrud gruppen er Karlshusgarasjene AS og Fjell Bruk Garasjer AS. Disse selskapene har produsert og levert garasjer i bindingsverk av tre siden henholdsvis 1960- og 1980 årene. I Estland har OÜ Rebruk GH som tilhører AS Rebruk gruppen drevet med produksjon av garasjer og takstoler siden 1993.

Styremedlem i OÜ Arbor, Oliver Orula, har 8 års erfaring med prosjektering.

Styremedlem i IK Construction OÜ, Ivo Kaasik, har lang erfaring med ledelse av husfabrikker. Ivo Kaasik hadde en ledende rolle ved stiftelsen av den første husfabrikken i Estland Matek SP og var selskapets daglige leder og styremedlem i sytten år.

Styremedlem i Quicksand OÜ, Peeter Lodi, er daglig leder for Rebruk gruppen og har vært aktiv i treindustrien allerede fra 1990-årene.

Styremedlemmene i AS Profab Houses er Oliver Orula, Stina Eigi og Peeter Lodi.