Prosjektering, produksjon og montasje av elementhus er regulert med normer, og materialer og varer har samsvarssertifikater.

Vi dokumenterer hele prosessen fra pristilbud til overlevering av montasjearbeider. Produktet spesifiseres så detaljert som mulig i kontraktens vedlegg. Kontraktsvedleggene inkluderer arkitekttegninger framlagt av kunden, detaljert beskrivelse av hussettet utarbeidet av oss ved beregning av tilbudet. I tillegg vedlegger vi informasjon nødvendig for prosjektering, spesifikasjoner av vinduer og ytterdører og boligens fargekart. Kontraktsvedleggene er grunnlaget for utarbeidelse av godkjenningstegninger.

Alle som arbeider med ansvarsfulle oppgaver i de ulike fasene er opplært og/eller sertifisert og har tidligere arbeidserfaring.

I selskapet har vi innført prinsippene for kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001.

Selskapets intensjon er å få samsvarssertifikat ETA (Europeisk Teknisk Godkjenning) i løpet av året 2017.