Vi produserer og monterer hus av trebindingsverk i store elementer.
Bruk av store elementer sikrer rask montasje av ferdighuset og gjør det mulig å få huset regntett i løpet av et par dager.
Prosjektering

• Vi tar arkitektens ideér, gjør de om til elementsystemer, og utfører statiske analyser.
• Prosjekteringsprosessen − forbereding av godkjenning, produksjon og tegninger for et byggesett (ca. 170 m²) tar i snitt mellom 6 til 8 uker.

Produksjon

• Vi produserer de store elementene for bygningene i et fabrikkmiljø som benytter dokumentert kvalitetskontroll. Fabrikkproduksjonen sikrer høy grad av nøyaktighet, og teknisk korrekt design av elementene og konstruksjoner.
• Produksjon av byggesettet (ca. 170m²), inkludert forberedelser, tar 2 uker. Det faktiske arbeidet i produksjonshallen tar 1 uke.

I produksjonen benyttes kun materialer med CE‑merke eller SINTEF‑sertifisering.
Montering

• Montering av byggesettet (ca. 170 m²) til en tett og strukturelt stabil bygning tar 3 til 5 arbeidsdager.
• Klart for innvendige arbeider etter 5 til 10 dager.
• Lukking av elementene, montering av manglende utvendig kledning, lukking av gesims etc. tar ytterligere 10 til 12 arbeidsdager.