Hussettet vi tilbyr gjør det mulig å montere et bygg som er statisk formstabilt og regntett, som er produsert og montert i henhold til produksjons- og montasjetegninger utarbeidet av en bygningskonstruktør.

Hussettet kan i tillegg inkludere taktekke og -renner/-nedløp.

Vi tilbyr som regel ikke innerdører, trapper og andre innvendige materialer siden disse ikke kan leveres på byggeplassen sammen med resten av hussettet i begynnelsen av montasjearbeidene. De forannevnte produktene må lagres i tørre, fortrinnsvis også oppvarmete rom, noe som vanligvis ikke finnes på byggeplasser i en oppstartfase.

Vi utarbeider beskrivelse av hussettet sammen med tilbudet. Denne er ett av kontraktens vedlegg som legges til grunn for prosjektering av konstruksjonene.