Vi leverer hussettet på byggeplassen i gjennomsnitt tre måneder etter inngåelsen av leveransekontrakten. Mesteparten av denne tiden brukes til prosjektering av konstruksjoner. Etter å ha avtalt alle viktige mål og detaljer på godkjenningstegninger, kan vi begynne med utarbeidelse av produksjons- og montasjetegninger. Samtidig bestiller vi materialer som har lengre leveringstid, samt produkter som leveres med som vinduer, balkong- og ytterdører, limtrekonstruksjoner o.l. Dette er også en av grunnene til at innføring av endringer i tegningsunderlaget kan bli kostbart etter signering av godkjenningstegninger.
Total produksjonstid inklusive produksjonsforberedelser for gjennomsnittlig bolig (150 – 200 m²) er to uker.