Grunnmuren er viktig hva gjelder husets levealder. Kunden bestiller prosjektering og bygging av grunnmur av en lokal entreprenør. Det finnes forskjellige krav til bygging av grunnmur i ulike land, og grunnmurs- og grunnarbeider kan bare utføres av sertifiserte eller godkjente selskap. For prosjektering og bygging av grunnmur skal man først kjenne til grunnens geologi (sammensetningen av grunnen) og grunnmurens dybde i grunnen – hvis huset har kjeller, beregnes horisontale laster fra omkringliggende masser på grunnmuren.

Vår bygningskonstruktør beregner laster fra husets vekt, snø og vind, samt yttermål.

Bruk prefabrikerte elementer forutsetter nøyaktighet og samsvar med prosjektert materiale både fra elementer og grunnmur. Små avvik i grunnmursmål, spesielt vertikalt, påvirker elementenes plassering og nøyaktigheten av montasjen. Før montasje av huselementer igangsettes, er montasjeteamet forpliktet til å sjekke at grunnmuren er i samsvar med tegningene og toleransekravene. Hvis grunnmursmålene overskrider toleranser fastsatt i tegninger og normer, kan man ikke begynne å montere huset.