Bærende innervegger tar imot vertikale laster fra bjelkelag og/eller tak. Stivheten av bærende innervegger sikres av sponplate på begge sider av bindingsverket som leveres som standard for våre vegger. Bindingsverkstykkelsen på bærende innervegger er avhengig av lastene i henhold til arkitekturen til en konkret bolig og snølasten der bygget plasseres.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for bærende innervegg.

SS 2_NO