prosjektdokumentasjonen. Samtidig har kunden alltid mulighet til å forlange informasjon fra fabrikken om prosjektering og produksjonsprosess og om ønskelig besøke fabrikken, samt følge produksjonsprosessen på stedet.

Behandling av reklamasjoner

Kunden eller en person bemyndighet av kunden framlegger skriftlig reklamasjon med bilder angående mangler til prosjekt- eller salgslederen. Hvis mangelen har oppstått på grunn av vår eller underentreprenørens feil, utbedres den så fort som mulig. Maksimal tid for utbedring av en stor reklamasjon er opp til 2 måneder.

Garanti

Vi gir 5-års garanti på våre produkter. Produsenter av vinduer og dører gir også 5-års kvalitetsgaranti på sine produkter.